Udskiftning af tag, Stige Friskole

Vi har skiftet taget på Stige Friskole, samt udskiftet vinduer og opført en pedelbygning som tilbygning til eksisterende bygning.

Ny tilbygning - pedelbygning